Mag. Dr. Kateřina Sinclair

  Narozena v Brně.

  Magisterské studium a doktorát na Vídeňské univerzitě - Ústav translatologie (Zentrum für Translationswissenschaft).

  Jmenování soudní tlumočnicí v České republice.

  Složení zkoušky pro soudní tlumočníky ve Velké Británii.

  Pracovní jazyky: čeština, němčina, angličtina.

  Od roku 2001 činná jako tlumočnice a překladatelka v Rakousku.

  2005-2009 činná jako soudní tlumočnice a překladatelka ve Velké Británii.

  Univerzitní lektorka Ústavu translatologie (Zentrum für Translationswissenschaft), Univerzita Vídeň.

  Členka představenstva UNIVERSITAS – Rakouská asociace překladatelů a tlumočníků.